آماده سازی سیستم برای نصب ejabberd

Go down

آماده سازی سیستم برای نصب ejabberd Empty آماده سازی سیستم برای نصب ejabberd

Post by persian on Fri Apr 08, 2016 7:12 am

سلام
اجابرد رو میتوان روی سیستم عامل های بر پایه ویندوز و بر پایه گنو/لینوکس نصب کرد به همین خاطر طرفدار های زیادی داره.


خب واسه نصب اجابرد توی ویندوز احتیاج به نصب برنامه های خواستی نیست . چرا؟ چونکه اجابردی که برای ویندوز طراحی شده دارای همه برنامه های جانبی هست که میتوان چند نوع رو ازشون نام ببرم. اول از همه ارلانگ بعد ssl بعد mysql و غیره که توی فایل lib که جایی اجابرد رو نصب کردی هست


اما واسه نصب اجابرد توی گنو/لینوکس بایید برنامه های مورد نیاز اجابرد رو نصب کنید که شامل :
مهم ترین ها :
GNU Make
GCC
Libexpa
Erlang
Zlib
برای نصب پیش نیاز های اجابرد توی سنت او اس 5 کافیه اینو توی ترمینال وارد کنید و نصب کنید .

Code:
yum list updates
yum -y update
rpm -qa
yum list installed
yum groupinstall "Development Tools"
yum -y install gcc gcc-c++ kernel-devel gpg ftp links make unzip openssl-devel expat-devel httpd mod_ssl mysql-server db4-devel mysql-devel
yum -y install make zlib-devel autoconf readline-devel curl-devel expat-devel gettext-devel ncurses-devel sqlite3-devel httpd-devel wget which

خب حالا فقط مونده که ارلانگ رو نصب کنید که نصب ارلانگ توی سایت خودش هست خیلی راحت میتونی اونو نصب کنی اگه مشکلی بود همینجا بگین تا واستون بگم.


خب حالا وقت نصب پیش نیاز های اجابرد توی اوبونتو رسیده که کافیه اینو توی ترمینال وارد کنی .
اینم بگم اینا بطور کل هست چونکه بعضی چیزا الان لازم تون نمیشه اما بعد ها لازم تون میشه بهتره الان نصب کنید

Code:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install erlang erlang-doc
sudo apt-get -y install git
sudo apt-get -y install libxml2-dev libxslt1-dev python-dev expat libexpat1-dev libevent-dev dh-autoreconf lib32z1-dev libxslt-dev python-lxml
sudo apt-get -y install build-essential m4 libncurses5-dev libssh-dev unixodbc-dev libgmp3-dev libwxgtk2.8-dev libglu1-mesa-dev fop xsltproc default-jdk
sudo apt-get -y install build-essential openssl libreadline6 libreadline6-dev curl git-core zlib1g zlib1g-dev libssl-dev libyaml-dev libsqlite3-0 libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt-dev autoconf libc6-dev ncurses-dev automake libtool bison subversion

خب حالا همه چیز واسه نصب اجابرد اماده هس حتی الانگ هم نصب شده توی پست های بعد طریقه نصب اجابرد رو اموزش تون میدم.

-----update---------

نصب git در سنتوس5:
واسه نصب اجابرد از طریق سورس کد در سنتوس شما احتیاج به نصب git دارید.
مراحل زیر رو برای نصب git دنبال کنید:​

Code:
# Add the repository
rpm -Uvh http://repo.webtatic.com/yum/centos/5/latest.rpm
# Install the latest version of git
yum install --enablerepo=webtatic git-all

نصب libyaml در سنتوس 5 :
واسه نصب ejabberd از طریق سرور کد در سنتوس شما احتیاج به نصب libyaml دارید.
مراحل زیر رو برای نصب libyaml دنبال کنید :​

Code:
cd /usr/src
wget http://pyyaml.org/download/libyaml/yaml-0.1.4.tar.gz
tar zxf yaml-0.1.4.tar.gz
cd yaml-0.1.4
./configure --prefix=/usr/local
make && make install
www.xmppfa.ir
persian
persian
Admin
Admin

Posts : 39
Join date : 2011-12-02

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum